progress bar 0%

Velkommen til Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)

Statens vegvesen og de offentlige samferdselsvirksomhetene gjennomfører årlig en undersøkelse om befolkningens transportvaner. Resultatene benyttes til å planlegge fremtidens nasjonale transportsystem, for alle trafikantgrupper.

Du er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret til å delta. Undersøkelsen tar ca. 15 minutter og det er Opinion i samarbeid med Norstat som registrerer dine svar. Vi ber deg svare så raskt som mulig, helst i løpet av en dag eller to etter at du har mottatt dette brevet.

For å starte undersøkelsen vennligst fyll inn passordet du fikk tilsendt i brevet fra Opinion.

Start undersøkelsen!