Velkommen til Ulobas valgomat!

Informasjon om testen. Her kan du få vite hvilke partier som er mest enig med deg i saker som angår funksjonshemmedes likestilling, basert på hva de nasjonale partiprogrammene sier om personlig assistanse og om funksjonshemmedes menneskerettigheter.
Kildene som er benyttet for partienes standpunkt er hentet fra partiprogram.